17/06/2016

LISTA grupului țintă constituit pentru perioada de sustenabilitate (08.10.2015 – 08.10.2018)

18/04/2016

Institutul de Economie Mondială (IEM) în calitate de beneficiar al contractului de finanțare POSDRU/159/1.5/S/140106 și Institutul de Economie Națională (P1 – IEN), Universitatea Națională de Apărare Carol I (P2 – UNAp), Institutul de Cercetări Juridice (P3 – ICJ) și Academia Tehnică Militară (P5 – ATM) în calitate de parteneri în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106, asigură, în perioada de sustenabilitate (08.10.2015 – 08.10.2018), continuarea proiectului prin resurse proprii cu o serie de 20 postdoctoranzi, conform anunțului.

12/01/2016

Formular de cerere pentru publicarea lucrării finale cu ISBN

12/10/2015

Comunicat după Conferinţa de închidere a proiectului

09/10/2015

Centralizator calificative susținere lucrări de cercetare finale grup țintă – P3 – ICJ

08/10/2015

Centralizator calificative susținere lucrări de cercetare finale grup țintă – P1- IEN

Centralizator calificative susținere lucrări de cercetare finale grup țintă – P2 – UNAp

Centralizator calificative susținere lucrări de cercetare finale grup țintă – P5 – ATM

05/10/2015

Centralizator calificative susținere lucrări de cercetare finale grup țintă – IEM

Lista proiectelor spin-off selectate pentru premiere

Lista proiectelor start-up selectate pentru premiere

02/10/2015

Lista articolelor publicate în reviste indexate în baze de date internaționale propuse pentru premiere – P3 – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu”

Lista articolelor publicate în reviste indexate în baze de date internaționale propuse pentru premiere – P5 – Academia Tehnică Militară

01/10/2015

Listă articolelor BDI acceptate pentru premiere sau respinse – IEM

Lista articolelor BDI acceptate pentru premiere sau respinse – P2-UNAp

Invitaţia şi programul conferinţei de închidere a proiectului

Comunicat cu privire la sesiunea de susţinere a lucrărilor finale de cercetare din data de 02.10.2015

24/09/2015

Comunicat cu privire la sesiunea de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 4) din data de 25.09.2015

23/09/2015

Comunicat cu privire la conferința de închidere a proiectului

Comunicat cu privire la sesiunea de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 1) din data de 24.09.2015

Comunicat cu privire la sesiunea de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 4) din data de 24.09.2015

22/09/2015

Comunicat cu privire la sesiunile de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 4) din data de 23.09.2015

Comunicat cu privire la sesiunile de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 6) din data de 23.09.2015

21/09/2015

Comunicat cu privire la sesiunile de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 6) din data de 22.09.2015

18/09/2015

Comunicat cu privire la sesiunile de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 6) din data de 21.09.2015

15/09/2015

C0municat cu privire la sesiunea de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 3) din data de 16.09.2015

14/09/2015

Comunicat cu privire la sesiunea de susţinere a lucrărilor finale de cercetare (Grupul 5) din data de 15.09.2015

09/09/2015

Metodologia de acordare a premiilor pentru finalizare doctorat – ediție revizuită nr.2 (septembrie 2015)

Metodologie pentru organizarea concursului de premiere pentru înfiinţare spin-off-uri – ediţia nr. 2 (septembrie 2015)

Metodologie pentru organizarea concursului de premiere pentru înființare start-up-uri – editia nr.2 (septembrie 2015)

03/09/2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 04.09.2015

02/09/2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 03.09.2015

01/09/2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 02.09.2015

31/08/2015

Comunicat cu privire la desfăşurarea conferinţei internaţionale National Strategies Observer NOS 2014

Lista 11 reviste BDI şi Lista 12 conferinţe internaționale

28/08/2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 31.08.2015

27/08/2015

Anexa 8 – Raportare lunară locații implementare activități SEPTEMBRIE 2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 28.08.2015

26/08/2015

Programare presusținere și susținere lucrări finale de cercetare – IEM

Metodologia de acordare a premiilor pentru finalizare doctorat – ediție revizuită august 2015

Metodologie pentru organizarea concursului de premiere pentru înfiinţare start-up-uri – ediţie revizuită august 2015

Metodologie pentru organizarea concursului de premiere pentru înfiinţare spin-off-uri – ediţie revizuită august 2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 27.08.2015

25/08/2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 26.08.2015

24/08/2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 25.08.2015

20/08/2015

 Metodologia pentru presusținerea și susţinerea lucrării finale de cercetare doctorală/postdoctorală – ediţia revizuită

18/08/2015

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 19.08.2015

17/08/2015

Metodologia pentru redactarea lucrării finale doctorale şi postdoctorale

Comunicat cu privire la presusţinerea lucrărilor finale de cercetare din data de 18.08.2015

Programul Conferinţei duplex Oxford – Bucureşti (9 – 10 septembrie 2015)

07/08/2015

Programare presusținere lucrari finale de cercetare

04/08/2015

Comunicat privind susținerea lucrării finale de cercetare

Metodologia pentru presusținerea și susţinerea lucrării finale de cercetare doctorală/postdoctorală

03/08/2015

Metodologie activităţi inovative  (iulie 2015)

31/07/2015

28/07/2015

23/07/2015

20/07/2015

14/07/2015

Comunicat cu privire la metodologiile privind spin-off-urile şi start-up-urile

Metodologie pentru organizarea concursului de premiere pentru înfiinţare start-up-uri

Metodologie pentru organizarea concursului de premiere pentru înfiinţare spin-off-uri

10/07/2015

Comunicat privind sesiunile de inițiere START-UP-uri şi SPIN-OFF-uri

06/07/2015

29/06/2015

Comunicat cu privire la întâlnirea de lucru a Grupului 5 din data de 14.07.2015 (organizată de tutorele grupului dr. Emilian Dobrescu)

26/06/2015

24/06/2015

16/06/2015

Programul final al Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – ediţia a VIII-a Regiunea  Sud-Muntenia (BUCUREȘTI – PITEŞTI)

Comunicat cu privire la întâlnirea de lucru a Grupului 4 din data de 18.06.2015 (organizată de tutorele grupului dr. Brînduşa Covaci)

15/06/2015

12/06/2015

08/06/2015

Comunicat final cu privire la a VII-a ediţie a Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – Regiunea Nord-Est (Bucureşti – Suceava)

04/06/2015

Comunicat cu privire la publicarea lucrărilor în volumele conferinţelor

29/05/2015

Lista 8 reviste BDI şi Lista 9 conferinte

28/05/2015

ANUNŢ

 Vă informăm că în cadrul celei de a şasea ediţii a Conferinţei Impactul transformărilor socioeconomice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial”, duplex Oradea-Bucureşti, domnul prof. univ. dr. Petru Filip a prezentat o lucrare de mare interes pentru proiectul în curs, cu titlul Strategii sectoriale de interes national pe care Romania ar trebui sa si le asume pe termen lung, tinand cont de provocarile regionale, europene si mondiale”, care poate fi accesată la următorul link: 

Articol prof. univ. dr. ing. Petru Filip

          Domnul Petru Filip a desfăşurat, de-a lungul timpului, atât o activitate diplomatică impresionantă, fiind, în prezent, senator în cadrul Senatului României şi Preşedintele Comisiei de Politică Externă, cât şi o îndelungată activitate didactică, ca profesor universitar în cadrul Universităţii din Oradea şi al Universităţii Dimitrie Cantemir din Bucureşti.

27/05/2015

26/05/2015

Anexa 8 – Raportare lunară locații implementare activități IUNIE 2015

21/05/2015

Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”, în calitate de partener (P.3) al Institutului de Economie Mondială, în cadrul Proiectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”, POSDRU/159/1.5/S/140106, vă invită să participați la cursul ”Metodologia cercetării științifice în drept”, susținut de către prof.univ.dr. Ion Craiovan. Detalii cu privire la organizarea și desfășurarea cursului puteţi afla din următorul comunicat.

20/05/2015

Metodologie privind mobilităţile de studii/cercetare transnaţionale ale doctoranzilor/postdoctoranzilor proiectului – ediţia a II-a mai 2015

Doctorandul/postdoctorandul va depune, personal, în perioada 4 mai – 5 iunie 2015, la sediul Beneficiarului / Partenerilor un dosar conţinând:

  • Formularul tip de cerere (Anexa 1);
  • Plan de studii/cercetare stagiu mobilitate în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională), avizat de tutore și expertul de cercetare științifică/expertul îndrumător (Anexa 4) ;
  • Scrisoare de acceptare/invitaţie din partea structurii de cercetare din Uniunea Europeană (Anexa 3);
  • Formularul Referat de deplasare (Anexa 2 – doctoranzi sau Anexa 2a -postdoctoranzi).

Anexele 1, 2, 2a, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

18/05/2015

Programul final al Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – ediţia a VII-a Regiunea Nord-Est BUCUREȘTI-SUCEAVA

15/05/2015

Imagini de la întâlnirea de lucru a Grupului 1 din data de 12.05.2015

11/05/2015

Comunicat cu privire la întâlnirea de lucru a Grupului 5 din data de 26.05.2015 (organizată de către tutorele grupului, prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu)

05/05/2015

04/05/2015

Conferinţa Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial, ediţia a VII-a, regiunea: Nord-Est, duplex: Suceava-Bucureşti a fost reprogramată pentru data de 22 mai 2015. De asemenea, termenul de predare a lucrărilor a fost prelungit până în data de 11 mai 2015, conform comunicatului.

30/04/2015

29/04/2015

Comunicat final cu privire la a V-a ediţie a Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – Regiunea Bucureşti-Ilfov

27/04/2015

Comunicat cu privire la întâlnirea de lucru a Grupului 5 din data de 5.05.2015

24/04/2015

23/04/2015

15/04/2015

Tutori: Napoleon Pop, Simona Moagar-Poladian
Tutore: Gheorghita Nistor
Tutore: Brindusa Covaci

10/04/2015

Comunicat cu privire la a VI-a ediţie a Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial  SUCEAVA – BUCUREȘTI

09/04/2015

07/04/2015

06/04/2015

01/04/2015

30/03/2015

27/03/2015

Comunicat cu privire la termenul final de primire a articolelor în limba engleză pentru publicare în volumul  NOS 2014

26/03/2015

Comunicat cu privire la transferurile de know-how în perioada 26.03.2015 – 27.03.2015

25/03/2015

Comunicat cu privire la întâlnirea de lucru a grupului 4 din data de 23 aprilie 2015

Anexa 8 – Raportare lunară locații implementare activități APRILIE 2015

24/03/2015

Sala de Consiliu a Institutului de Economie Mondială (5252), Str. 13 Septembrie Nr. 13, sector 5, Bucureşti şi la

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare din Braşov, Cercul Militar Braşov – Strada Mureşenilor nr. 29, Braşov.

19/03/2015

18/03/2015

16/03/2015

Programul final al Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – ediţia a IV-a

09/03/2015

04/03/2015

Comunicat final cu privire la a II-a ediţie a Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial

27/02/2015

23/02/2015

Metodologie de editare a articolelor

19/02/2015

Programul final al Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – ediţia a III-a

18/02/2015

12/02/2015

Comunicat cu privire la publicarea articolelor în limba română pentru NOS 2014 International Workshop on NATIONAL STRATEGIES OBSERVER

02/02/2015

Comunicat cu privire la a IV-a ediţie a Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial”

30/01/2015

28/01/2015

Lista preliminară a locaţiilor de mobilităţi pentru efectuarea stagiilor de pregătire 

27/01/2015

A III-a ediţie a Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” este găzduită de către Institutul de Economie Mondială în colaborare cu Universitatea din Craiova – Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin. Secţiunile Conferinţei, stabilite la această dată,

  • Atacurile financiare şi impactul lor asupra dezvoltării economice;
  • Mutaţii economice structurale la nivel european şi mondial şi formarea de noi alianţe strategice

se vor desfăşura, în data de 27 Februarie 2015, la Institutul de Economie Mondială, Casa Academiei Române – Calea 13 Septembrie, nr. 13, Bucureşti şi la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, Strada Traian, Nr. 277A, Drobeta Turnu Severin, conform comunicatului.

26/01/2015

Comunicat cu privire la transferurile de know-how

23/01/2015

Metodologie privind mobilităţile de studii/cercetare transnaţionale ale doctoranzilor/postdoctoranzilor proiectului – forma revizuită consolidată ianuarie 2015

Doctorandul/postdoctorandul va depune, personal, în perioada 9 februarie – 20 martie 2015, la sediul Beneficiarului / Partenerilor proiectului un dosar conţinând:

  • Formularul tip de cerere (Anexa 1);
  • Plan de studii/cercetare stagiu mobilitate în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională), avizat de tutore și expertul de cercetare științifică/expertul îndrumător (Anexa 4) ;
  • Scrisoare de acceptare/invitaţie din partea structurii de cercetare din Uniunea Europeană (Anexa 3);
  • Formularul Referat de deplasare (Anexa 2 – doctoranzi sau Anexa 2a -postdoctoranzi).

Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului “Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească” – POSDRU/159/1.5./S/140106 şi poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului.

Anexele 1, 2, 2a, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

19/01/2015

Listele privind revistele BDI și ale conferințelor internaționale:

12/01/2015

Programul final al Conferinţei “Impactul transformărilor socio-economice şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – ediţia a II-a

05/01/2015

În atenţia doctoranzilor şi post-doctoranzilor care au participat cu lucrări în cadrul NOS 2014: Comunicat privind publicarea volumului cu lucrările prezentate în cadrul NOS 2014